Ingen undervisning inntil videre

  På bakgrunn av utviklingen av Corona virus situasjonen på skolene og generelt i byen har vi valgt å utsette all undervisning med umiddelbar virkning. Det synes å være mye «bør», «anbefaler», og ansvarsfraskrivelse i forbindelse med denne...

Corona info

Vedrørende smittefare for Coronaviruset Covid-19 Vi følger råd fra Norges Idrettsforbund i forhold utviklingen av smittefaren for Covid-19 viruset.  Undervisningen gjennomføres inntil videre som planlagt.  Skulle forbundet bestemme annet vil undervisningen bli utsatt...

Årsmøte

Årsmøte i Danseriet avholdes lørdag 28.03.2020 kl. 18:00 på Marienborg.  Nærmere opplysninger kommer.  

Utsettelser

Dansen er utsatt noen steder denne uka: Marienborg: 29.01 utsettes til 05.02 Rosenborg, og Stabbursmoen: 30.01 utsettes til 06.02 På de øvrige steder avvikles dansetreningene som normalt. Velkommen tilbake i neste uke! Dance classes are postponed this week:...

Ingen dans i vinterferien

Hei alle sammen, Dansertreningene i Danseriet følger skolekalenderen og det er således ingen dans i vinterferien 17.02 – 21.02 (uke 8) God vinterferie The dancers’ training in Danseriet follows the school calendar and there is thus no dance during the...

Kursplan for vinter og vår er lagt ut

Vinter / Vårsemesteret Nå er treningstidene for dansetreningene i vinter/vår lagt ut. De ulike tilbudene finnes under hvert undervisningssted, eller danseform slik som Hip Hop, Streetdance, eller...