Vedrørende smittefare for Coronaviruset Covid-19

Vi følger råd fra Norges Idrettsforbund i forhold utviklingen av smittefaren for Covid-19 viruset.  Undervisningen gjennomføres inntil videre som planlagt.  Skulle forbundet bestemme annet vil undervisningen bli utsatt og vi vil komme med ytterligere informasjon. Informasjon fra NIF finnes her.

I tillegg til dette følger vi samme restriksjoner/begrensninger som bestemt av skolene det undervises på. Skulle skolene bli stengt vil all undervisning bli utsatt og vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon etterhvert som situasjonen blir avklart.

Inntil videre gjennomføres undervisningen som planlagt.