09:04.2020
Kjære dansere / danseforeldre

Det viktigste nå er at vi alle sammen bidrar i dugnaden for å begrense spredningen av Covid-19.  Jo større vårt felles bidrag er til dette, desto raskere kan vi håpe på å komme tilbake til en normal hverdag og ikke minst til dansen.
Onsdag 1.april kom det melding fra Helsedirektoratet om at det kan åpnes for aktivitet i regi av den organiserte idretten, men under regler som setter en rekke krav og begrensninger til aktiviteten slik som maksimalt tre barn i tillegg til instruktørene i hver gruppe og to meter avstand mellom personene i gruppen.  Vi må også forholde oss til at skolene ikke nødvendigvis kan videreføre sitt utleieforhold til oss under gjeldende forhold, og at vi uansett ikke ville være i gang med semesteret før ut i mai måned.  Erfaringsvis vet vi at i mai måned er det mye annen aktivitet som foregår ved skolene samt at våre instruktører selv er opptatt med eksamener osv.

Det ser derfor dessverre ut som at det ikke vil være praktisk gjennomførbart å fullføre vårsemesteret denne gang og håper på alles forståelse for dette, da hverken vi eller dere har skyld i den situasjon vi nå er oppe i. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon etter hvert som vi vet mer.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle sammen en god påske og ta godt vare på dere selv og de rundt dere.

Styret