Danseinfo for barn / ungdom i Danseriet

 

Kjære dansere og danseforeldre

Velkommen til et nytt og spennende semester hos Danseriet. Dette informasjonsskrivet inneholder nyttig informasjon om den plassen dere har hos oss.

Undervisningen går over et semester med til sammen 11 ganger1, og følger normalt skolekalenderen. Det er således ikke undervisning i skoleferier. Ved utsettelser pga. sykdom, og andre forhold som vi ikke rår med o.l. vil vi gi beskjed på epost og eller SMS. Husk derfor å legge til Danseriet i kontaktlista slik at viktig informasjon ikke går i søppelpost.

Tidspunkt for oppstart finner dere på vår nettside www.danseriet.no under det undervisningssted og gruppe dere har valgt.

Alle som deltar på dans hos Danseriet må ha betalt medlems og semesteravgift i Danseriet før deltagelse. Avgiftene står oppført ved det enkelte tilbud for hvert enkelt undervisningssted.   Betaling gjøres i nettbanken ved påmelding til konto: 92302606899.  Kontant betaling godtas bare første kursdag. Se forøvrig våre generelle vilkår.

For de som ønsker å delta i konkurranser gjelder egne lisenser og avgifter som må dekkes av den enkelte.

Det er ikke tillatt med utesko i danselokalet. Vi må derfor be om at dere tar med innesko, evt. sokker som ikke sklir. En vannflaske er også grei å ha. Utover dette trengs det ikke annet enn bevegelige klær.

Barna bør ha spist litt slik at de har litt energi når de kommer til dans. Toalettbesøk er det også greit å ha unnagjort før dansetreningen starter slik at en unngår unødige forstyrrelser.

For Barnedans så må barna ha med seg en voksen.  Foreldre kan være tilstede sammen med barna første gangen slik at de skal bli trygge i situasjonen. Neste gang følger foreldre barna sine inn, men forlater undervisningslokalet etter oppropet og venter utenfor undervisningsområdet.  For resten av semesteret er det ønskelig at foreldre venter utenfor undervisningsområdet etter undervisningen har startet da foreldres tilstedeværelse distraherer både egne og andres barn i undervisningen. Om det er spesielle behov som gjør at et barn trenger mer tid sammen med sine foreldre, så ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema om dette før undervisningen starter slik at dere kan gjøre en avtale dere imellom.  Foreldre som er tilstede i dansesalen må være med å danse sammen med barna.

Første gangen legger vi vekt på at barna blir kjent med hverandre og med instruktørene. Instruktørene vil også gjennomgå ulike dansesekvenser for å bli kjent med dansegruppa. Dette kan være både enkle og for krevende trinn. Kunnskapene fra dette blir brukt til å tilrettelegge undervisningen for resten av gangene.

For Hip Hop/Streetdance 1. trinn og oppover så kan ikke foreldrene være tilstede i salen når det undervises. Hvis det er noen som har særskilte behov så ta kontakt med styret før oppstart på vårt kontaktskjema for å gjøre en avtale om dette.

Danseriet 4Step er et idrettslag som er opptatt av at barna skal få et så godt tilbud som mulig innen dans i lokalmiljøet. Vi prøver å legge forholdene best mulig til rette slik at barna trives og lærer seg å danse på treningene som arrangeres av Danseriet.

Om det er andre spesielle forhold som vi også bør kjenne til, vennligst ta kontakt med oss på forhånd slik at vi kan ta hensyn til dette.

Hvis det er noen som har tilbakemeldinger til oss setter vi pris på at dere kontakter oss om dette uten å vente med det.

Se også foreldrevettregler her: http://danseriet.no/foreldrevett/

Semesteret avsluttes siste gangen der foreldre kan komme å se hva barna har trent på i semesteret. Mer info om dette kommer direkte fra instruktørene.

Om det skulle være noe som er uklart så ta kontakt oss på epost her, eller på telefon 412 23 119.
Kontonummer for betaling av avgifter er: 92302606899

1) Gjelder ikke drop-in timer

Lik oss gjerne på facebook her: www.facebook.com/Danseriet.

Velkommen til Danseriet!

Mvh

Styret
www.danseriet.no