Drop-In

På dette påmeldingsskjemaet kan du melde deg på til én drop-in undervisningstime hos Danseriet. Prisen er kr. 150,- og innbetales til vår konto: 15032486638 ved påmelding. Det vil være mulig å melde seg på til neste semester, men ikke til inneværende semester. Dette tilbudet gjelder i perioden 27. sept. - 15. nov.  

Sign-up form in English here