Betingelser og avtale mellom bruker og Danseriet Idrettslag

GENERELT
Nettstedet danseriet.no består av ulike sider som vedlikeholdes av idrettslaget Danseriet org. Nr. 993 918 148 heretter kalt Danseriet og tilbyes under forutsetning av at våre betingelser blir akseptert uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Videre bruk av Danseriets nettsider er derfor bekreftelse på at alle disse vilkår og betingelser er akseptert. De her angitte betingelser regulerer kjøp av tjenester levert av Idrettslaget Danseriet og gjelder for alt salg fra Danseriet så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

ENDRINGER AV VILKÅR FOR BRUK
Danseriet forbeholder seg rett til å endre betingelsene for hvordan Danseriets tjenester tilbyes, inkludert men ikke begrenset til avgifter for deltagelse på aktiviteter tilbudt av Danseriet.

PÅMELDING OG PRISER
Påmelding til Danseriets treninger gjøres via nettsiden www.danseriet.no. Påmelding er en bindende avtale mellom bruker av nettsiden og Danseriet. Betaling forfaller ved påmelding.  Ved manglende betaling vil det kunne bli fakturert for utestående beløp tillagt et faktureringsgebyr som er 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats.  Pr. 01.01.2018 er dette kr. 70,-

Ingen kan delta på treninger i Danseriet før Semester/Kurs og medlemsavgift1 er betalt. Til dette er det ingen unntak. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Vi tar forbehold om prisendring og forbeholder oss retten til å avlyse et tilbud om det er for få påmeldte o.l. til at tilbudet kan gjennomføres. Allerede påmeldte vil i så fall få tilbud om flytting til annet parti eller refusjon av innbetalt medlems og semesteravgift. Ved påmelding vil danseren bli registrert i Idrettens systemer hvor den påmeldte eller dens foresatte selv kan håndtere medlemsopplysninger.

KUNDENS PLIKTER
Den som er som kunde hos Danseriet er ansvarlig for betaling av de tjenester som er kjøpt jfr. nærværende betingelser. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Danseriets side. For å melde på til dans på Danseriets side må man være myndig.

REFUSJON OG REKLAMASJON
Det gis kun refusjon for innbetalt semesteravgift ved langvarig sykdom og fremlagt legeerklæring. Semesteravgiften refunderes for den tid som gjenstår av semesteret etter at slik dokumentasjon er mottatt. For ikke avholdte kurs vil også betaling refunderes. Refusjon kan ta opp til to uker.  Dersom kunden kan godtgjøre at tilbudet ikke fungerer slik Danseriet har beskrevet at det skal gjøre må det gies høvelig/skriftleg melding innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget slik at ledelsen kan undersøke forholdet nærmere og evt. iverksette tiltak for å sørge for at tilbudet blir slik som beskrevet.

SKADER
Danseriet er ikke ansvarlig og ikke erstatningspliktig for skader som måtte oppstå på treninger i klubbens regi. Alle under 13 år som deltar på organiserte treninger hos Danseriet er derimot forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

MUSIKK
Danseriet benytter musikk som er velegnet til undervisning og som også fenger danserne. Enkelte musikkformer, slik som Hip hop, har blitt kritisert for å være både sexistisk, rasistisk og volds- og dopforherligende, og for bruk av banning og annet «stygt språk». Tekstene i Hip Hop musikken er således en del av kulturen. Vi prøver å velge sanger og versjoner av disse som ikke er støtende og samtidig egnet for undervisning av barn og unge. Hvis noen allikevel har tanker omkring musikken som benyttes, så må ledelsen kontaktes i starten av semesteret hvis det skal gjøres endringer i musikkvalget.

MEDLEMSKAP
Barn som deltar på ordinære dansetreninger hos Danseriet blir registrert i Norges idrettsforbunds medlemsregister og blir medlem i Danseriet. Medlemsskapet følger kalenderåret.  Kundedata oppbevares iht. norsk lov og idrettens regelverk og vil ikke på noen måte bli distribuert til tredjepart av Danseriet.

UTSETTELSER
Treninger vil kunne utsettes ved sykdom hos instruktører, når lokaler er blitt utilgjengelige, og av andre grunner som er utenfor Danseriets kontroll og gjør dette nødvendig. I slike tilfeller vil alle bli kontaktet på epost og/eller SMS slik som oppgitt ved påmelding så snart bestemmelse om utsettelse blir gjort. Semesterets varighet blir ikke påvirket av utsettelser.

SNARVEIER/LENKER TIL EKSTERNE NETTSIDER
Danseriets nettsider kan inneholde snarveier eller såkalte “lenker” til eksterne nettsteder. Disse nettstedene er ikke kontrollert av Danseriet og Danseriet er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller anerkjenner innholdet eller holdningene som fremkommer eller refereres på disse nettsidene. Danseriet er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne nettsteder som henvises til fra dette nettstedet. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode slik som f. eks. i form av virus med mer. Danseriet tilbyr kun disse snarveier som en bekvemmelighet.

MISBRUK OG ULOVLIG ANVENDELSE
Som betingelse for deres bruk av Danseriet Idrettslag sine nettsider, garanterer du at du ikke vil anvende Danseriet sine nettsider til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av dette nettstedet. Nettstedet til Danseriet må på ingen måte benyttes på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Danseriets nettsted eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med nettsidene til Danseriet. Det må ikke skaffes adgang til, eller forsøkes å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Idrettslaget Danseriet.

BRUK AV KOMMUNIKASJONSTJENESTER
Danseriets nettsider kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter. Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at det kan kommuniseres med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, “Kommunikasjonstjenester”). Kommunikasjonstjenestene skal kun benyttes til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste.

Du aksepterer derfor å ikke:

 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.
 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Lese inn filer som inneholder software eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
 • Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende software som kan skade andres datamaskiner.
 • Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.
 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
 • Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.
 • Begrense eller forhindre andre besøkende på nettstedet i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
 • Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være påkrevd fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.
 • Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive e-mailadresser uten deres samtykke.
 • Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
 • Danseriet har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Danseriet seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale. Danseriet Idrettslag forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Danseriet forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom Danseriet idrettslag.

Utvis alltid forsiktighet når du utleverer personlige opplysninger som kan identifisere deg selv eller deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på dette nettstedet. Danseriet Idrettslag hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasier Danseriet Idrettslag seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av Danseriet Idrettslag, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av Danseriet Idrettslag.

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. Du er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis du henter materiale fra vårt nettsted.

MATERIALE LEVERT TIL DANSERIET IDRETTSLAG ELLER POSTET VED EN AV DANSERIET IDRETTSLAGS SIDER
Danseriet gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til Danseriet sine nettsider, eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis du leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til Danseriet gir du øyeblikkelig tillatelse til at Danseriet og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres organisasjoner inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere deres materiale; og å kunne publisere deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av deres materiale. Danseriet Idrettslag forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale du har innsendt. Videre forbeholder Danseriet seg rett til å fjerne ethvert materiale du har postet til enhver tid og uten å informere deg herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til Danseriets nettsoder eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer du hermed at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE
Informasjon, programvare, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom Danseriets nettsted kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Danseriet og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i Danseriet Idrettslags nettsted på ethvert tidspunkt. Råd og veiledninger som de måtte motta eller få via Danseriet Idrettslag, bør ikke følges eller tas alvorlig når det dreier seg om personlige, medisinske, rettslige eller økonomiske beslutninger, og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres spesifikke situasjon.

Danseriet og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av nettsidene til Danseriet. Likeledes fraskriver Danseriet seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, programvare, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av Danseriet sine nettsider.

I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan Danseriet og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette websted.

Hvis du under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av dette nettstedet utilfredsstillende eller mangelfull, bør du øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke Danseriet sine nettsider.

OPPSIGELSE/ADGANGSBEGRENSNING
Danseriet forbeholder seg rett til uten varsel å si opp din adgang til idrettslagets nettsider og de relaterte tjenester eller deler herav. Du som besøkende, bruker eller medlem av dette nettstedet aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). Du som besøkende, bruker eller medlem av Danseriet er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra nettstedet og i verste fall rettsforfølgelse.

OPPHAVSRETT OG INFORMASJON OM VAREMERKER
Alt innhold på Danseriet sine nettsider som ikke er levert, postet, innrykket, innlest eller sendt inn av brukere av nettstedet Danseriet er: i sin helhet eid av Danseriet og/eller dets leverandører. Alle rettigheter forbeholdes. Danseriet står fritt til å benytte foto og video som er tatt på dansetreninger o.l. til promotering av klubben. All publisering av materiale fra dansetreninger o.l. slik som foto, video etc. krever klubbens særskilte tillatelse. Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

 • Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.
 • Alle rettigheter forbeholdes DANSERIET

FORCE MAJEURE
Er ledelsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Danseriet fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

Fotnoter:
1) Enkelte kurstilbud kan tilbys uten medlemskap.  Dette vil være opplyst i beskrivelsen av tilbudet for hvert undervisningssted.