Kontakt Oss

Her kan du kontakte oss med tips, ris og ros og når du har behov for mer informasjon i forhold til vårt tilbud i dans, kurs, og dansekurs og treninger på våre ulike steder i Trondheim.