På bakgrunn av utviklingen av Corona virus situasjonen på skolene og generelt i byen har vi valgt å utsette all undervisning med umiddelbar virkning.

Det synes å være mye «bør», «anbefaler», og ansvarsfraskrivelse i forbindelse med denne situasjonen og vi har derfor valgt å ta ansvar nå istedet for «siden».  Vi håper alle har forståelse for det valg vi har tatt  for å bidra til å forhindre smitte av viruset.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om fortsettelse av semesteret så snart situasjonen er under kontroll.

Styret